کالای خواب و خانه پوروشه

 

ارسال محصولات خریداری شده از سایت فروش پوروشه در صورتیکه مبلغ خرید مربوطه بیش از 1000000 ریال برای تهران و بیش از 1500000 ریال برای شهرستان ها باشد ، بصورت رایگان صورت گرفته و بر ای خرید های کمتر از این مبلغ نسبت به محل ارسال متغیر و در صورت درخواست مشتریان قبل از ارسال هماهنگ میگردد.